Archiv starších čísel

The Disappearing of Politics / The Disappearing of Politics

2016 číslo 1 (ročník 13)
If you look at the campaign posters of various political parties, political groups, and individual candidates, you will notice that something has disappeared from the choice of words that are supposed to move voters to cast their ballots for a certain candidate or platform, something that is, for politics as a certain type of behaviour, most characteristic – that is, politics. We can certainly ask the question how politics itself is disappearing or has already fully disappeared from the political discourse; first, however, we should answer the questions, what does politics actually mean, and what distinguishes it from other types of human behaviour and action, in order to attempt to answer the question if and why “true” and “real” politics are currently disappearing, or have already disappeared, from the political discourse.
detail čísla

Experimenty / Experiments

2015 číslo 4 (ročník 12)
Experiment je ukotven především v tradici přírodních věd, přesto se lze s různými formami experimentální metody výzkumu setkat také ve vědách sociálních. Přes počáteční zdrženlivost sociálních věd vůči experimentu dochází postupně k rozvoji experimentální metodologie jako plnohodnotného nástroje sociálněvědního výzkumu a stále více se prosazuje názor, jejž vyjádřili Box, Hunter a Hunter: „Abyste mohli zjistit, co se stane, když něco změníte, je nezbytné to opravdu změnit“. Specifickým znakem procesu, během kterého si sociální vědy osvojují experimentální přístup, je simultánní využívání více teoretizujících pohledů na studovanou problematiku, čímž se rozšiřuje prostor k interdisciplinární spolupráci. Celá řada témat, která jsou zkoumána experimentálně, se zároveň nachází na pomezí více oborů. Cílem čísla je jednak dokumentovat pestré prolínání výzkumných i teoretických tradic, jednak povzbudit další rozvoj experimentálně zaměřených studií v českém sociálněvědním prostředí.
detail čísla

Behavioural Views in Environmentalism / Behavioural Views in Environmentalism

2015 číslo 3 (ročník 12)
During the last decade, the position of the environmental movement both in the Czech Republic and globally can be described as growingly defensive. According to Binka (2013), we’ve witnessed various approaches and reactions to this situation which have one thing in common: they are rather useless when we aspire to change the situation. As a more appropriate strategy, Binka suggests developing a more critical and empirically based approach – strengthening the research-based environmentalism embedded in social sciences and also focusing specifically on the process of transmission and communication of environmental issues to a broader audience. Taking this suggestion to heart, this special issue provides nine exclusively empirical studies all researching in one way or another non-trivial relations between environmentally relevant human behaviour, stated preferences, environmental attitudes and more general environmental values and ethical positions. This issue thus brings a very diverse picture in terms of 1) different methodologies (not only qualitative or quantitative but often mixed approaches allowing for a more complex description and understanding of the studied phenomena); 2) a varying scope ranging from particular activities and related individual motivations to European-wide statistical pools covering representative samples of EU citizens; and 3) a diverse scale ranging from the specifically Czech context to comparisons with European and in one case the US milieu as well.
detail čísla

Právo v sociálních vědách / Law in Social Sciences

2015 číslo 2 (ročník 12)
Poprvé jsme o čísle věnovaném „právu“ uvažovali před několika lety, kdy se nám zdálo, že mezi tehdy mladými českými právními teoretiky, logiky, filosofy i historiky je mnoho lidí, kteří jsou schopni „vystoupit z právního pole“, a tím jej učinit zajímavým i pro odborníky v sociálních a humanitních vědách. Vystoupit tak, že opustí úhel pohledu, který by bylo možné označit jako pohled práva na společnost, jako pohled, kterým právo společnost reguluje. A naopak tímto vystoupením zaujmou pozici, která jim umožní promýšlet otázky vzájemného vlivu práva a společnosti na nejrůznějších rovinách jejich působení (na rovině mocenské, jazykové, kulturní atd.). Současně jsme chtěli dát také badatelům v oblasti sociálních a příbuzných věd možnost předložit své práce, které výše zmíněné právní pole mohou zasahovat. Domníváme se, že současný stav bádání v oblasti právní vědy vyžaduje nové impulzy, které jí otevřou další sféry zkoumání a inspirací a upozorní ji na stav poznání v dalších disciplínách.
detail čísla

Stránky