Archiv starších čísel

Experimenty / Experiments

2015 číslo 4 (ročník 12)
Experiment je ukotven především v tradici přírodních věd, přesto se lze s různými formami experimentální metody výzkumu setkat také ve vědách sociálních. Přes počáteční zdrženlivost sociálních věd vůči experimentu dochází postupně k rozvoji experimentální metodologie jako plnohodnotného nástroje sociálněvědního výzkumu a stále více se prosazuje názor, jejž vyjádřili Box, Hunter a Hunter: „Abyste mohli zjistit, co se stane, když něco změníte, je nezbytné to opravdu změnit“. Specifickým znakem procesu, během kterého si sociální vědy osvojují experimentální přístup, je simultánní využívání více teoretizujících pohledů na studovanou problematiku, čímž se rozšiřuje prostor k interdisciplinární spolupráci. Celá řada témat, která jsou zkoumána experimentálně, se zároveň nachází na pomezí více oborů. Cílem čísla je jednak dokumentovat pestré prolínání výzkumných i teoretických tradic, jednak povzbudit další rozvoj experimentálně zaměřených studií v českém sociálněvědním prostředí.
detail čísla

Behavioural Views in Environmentalism / Behavioural Views in Environmentalism

2015 číslo 3 (ročník 12)
During the last decade, the position of the environmental movement both in the Czech Republic and globally can be described as growingly defensive. According to Binka (2013), we’ve witnessed various approaches and reactions to this situation which have one thing in common: they are rather useless when we aspire to change the situation. As a more appropriate strategy, Binka suggests developing a more critical and empirically based approach – strengthening the research-based environmentalism embedded in social sciences and also focusing specifically on the process of transmission and communication of environmental issues to a broader audience. Taking this suggestion to heart, this special issue provides nine exclusively empirical studies all researching in one way or another non-trivial relations between environmentally relevant human behaviour, stated preferences, environmental attitudes and more general environmental values and ethical positions. This issue thus brings a very diverse picture in terms of 1) different methodologies (not only qualitative or quantitative but often mixed approaches allowing for a more complex description and understanding of the studied phenomena); 2) a varying scope ranging from particular activities and related individual motivations to European-wide statistical pools covering representative samples of EU citizens; and 3) a diverse scale ranging from the specifically Czech context to comparisons with European and in one case the US milieu as well.
detail čísla

Právo v sociálních vědách / Law in Social Sciences

2015 číslo 2 (ročník 12)
Poprvé jsme o čísle věnovaném „právu“ uvažovali před několika lety, kdy se nám zdálo, že mezi tehdy mladými českými právními teoretiky, logiky, filosofy i historiky je mnoho lidí, kteří jsou schopni „vystoupit z právního pole“, a tím jej učinit zajímavým i pro odborníky v sociálních a humanitních vědách. Vystoupit tak, že opustí úhel pohledu, který by bylo možné označit jako pohled práva na společnost, jako pohled, kterým právo společnost reguluje. A naopak tímto vystoupením zaujmou pozici, která jim umožní promýšlet otázky vzájemného vlivu práva a společnosti na nejrůznějších rovinách jejich působení (na rovině mocenské, jazykové, kulturní atd.). Současně jsme chtěli dát také badatelům v oblasti sociálních a příbuzných věd možnost předložit své práce, které výše zmíněné právní pole mohou zasahovat. Domníváme se, že současný stav bádání v oblasti právní vědy vyžaduje nové impulzy, které jí otevřou další sféry zkoumání a inspirací a upozorní ji na stav poznání v dalších disciplínách.
detail čísla

Visual Studies / Encounter Imagination

2015 číslo 1 (ročník 12)
In 2013, the second annual visual studies conference named “Science, Art, Institutions – Encounter Imagination” was held. The conference was organised in cooperation with the Department of Sociology at Masaryk University, Faculty of Fine Arts at Brno University of Technology and the Moravian Gallery. The idea to bring together such varied groups of people arose from our interest in images, fine art and the discipline of visual studies. We were working on the assumption that an overview of current developments in convergence, mutual inspiration or collaboration of the social and natural sciences, art or new technologies in visual studies points to an interesting “turn to cooperation” or a “turn towards/against imagination.” This turn manifests especially in the conceptual but also in the methodological sphere, where the permeation of artistic and scientific creation is most evident. The background of visual studies rooted the conference, which aimed to cross the boundaries of different disciplines and to prove that visual studies – its methodology, research and popularization – is not only an interdisciplinary space in which researchers from miscellaneous intellectual worlds can meet, but also a place for them to share diverse interpretations and critical discussions.
detail čísla

Stránky