Archiv starších čísel

České hodnoty 1991-1999 / Czech Values 1991-1999

2001 číslo 6 (ročník 0)
Obsahem tohoto čísla Sociálních studií jsou statě o českých hodnotách. Všechny vznikly na základě analýzy dat získaných ze dvou vln empirického šetření uskutečněného v České republice v roce 1991 a opakovaně v roce 1999 pod názvem Studie evropských hodnot (European Values Study - EVS), což je rozsáhlý komparativní projekt zahrnující dnes již téměř všechny evropské země. Jeho úkolem je opakované monitorování vývoje hodnotových preferencí se snahou zjistit, zdali dochází v evropském prostoru spíše k hodnotové konvergenci či divergenci. Kolekce statí, otištěných v tomto čísle, je první várkou analýz, které umožňují datové soubory EVS. Data EVS skýtají možnost přispět k hlubšímu poznání českých postojů, norem a hodnot.
detail čísla