Archiv starších čísel

Divočina mezi přírodou a kulturou / Wilderness between Nature and Culture

2005 číslo 2 (ročník 2)
Ambivalence lidského vztahu k divočině může nabývat nejrůznějších podob a její stopy lze vysledovat téměř ve všech oblastech lidského konání. Tím je daná neomezená šíře možných pojednání vztahu člověka a přírody, lidské civilizace a divočiny. Téma jako takové je tedy zjevně nevyčerpatelné a předkládané číslo Sociálních studií si skladbou svých příspěvků nemůže činit jakýkoliv nárok na úplnost. Přináší však několik možných perspektiv a podnětů k úvahám nad postavením člověka ve světě "mezi přírodou a kulturou".
detail čísla

Dilemata občanské společnosti / Dilemmas of Civil Society

2005 číslo 1 (ročník 2)
Od svého znovuoživení v 70. a 80. letech 20. století se pojem občanské společnosti již natolik usadil v teoretických, politických a mediálních debatách, že se stal opět podezřelým. Klasická moderní idea, která znovu získala svěžest a přitažlivost v kontextu demokratizace dříve autoritářských režimů a s mobilizací nových forem emancipačních hnutí, se dnes často jeví spíše jako nátlakové zaklínadlo, jež vyvolává podrážděné reakce. Pro jedny se stala už poněkud otravným sloganem, pro druhé již neadekvátním analytickým nástrojem, pro další dokonce nebezpečnou a zavádějící ideologií. Nechuť dnes přichází hlasitěji zprava, ale jak uvidíme, i radikální levice stále nachází důvody ke kritice občanské společnosti. Pro kritickou sociální vědu je tato situace výzvou k prozkoumání kontradikcí, do nichž se dostala jak idea občanské společnosti, tak instituce, které ji mají ztělesňovat.
detail čísla