Archiv starších čísel

Město / City

2006 číslo 2 (ročník 3)
Titul tohoto čísla Sociálních studií je jednoduchý a zároveň obsáhlý. Jeho stručnost a všeobecnost poskytuje mimo jiné zajímavou možnost poznat různé způsoby nazírání na město jako předmět zkoumání v současných pracích (zejména) mladých sociálních vědců a vědkyň v (především) českém prostředí. Práce, které se v čísle objevily, propojují tři základní pohledy na město. První z nich se zaobírá specifickým městským způsobem života, kriticky navazuje na klasické sociologické koncepce popisující moderní společnost, a zároveň vztahuje jejich témata k současnému městu. Druhý pohled reflektuje charakter města jako entity záměrně a plánovitě utvářené v historicky se měnících společenských podmínkách, jako místa i způsobu života ovlivněného administrativními rozhodnutími (a případně jejich nečekanými důsledky) a expertními představami o ideálním městě a jeho „vhodných“ obyvatelích. Třetí přístup nahlíží na město jako na hmotné, vizuální i auditivní prostředí, které je nositelem (nestálých a proměnlivých) významů pro své uživatele. Tento přístup tak současně poznává „fyzické“ prostředí města a to, jak ho vnímají a prožívají jeho uživatelé.
detail čísla

Život v pohybu / Life in Motion

2006 číslo 1 (ročník 3)
Pohyb současného světa a v současném světě má mnoho podob, rovin a trajektorií. My jsme se v tomto čísle zaměřili zejména – i když ne výhradně – na příklady přeshraniční migrace osob, zejména na způsoby hledání příležitostí v novém prostředí, na způsoby, jakými se v něm migranti zabydlují a jimiž zároveň často udržují vztah k místům svého původu. Zůstat ve styku s prostředím, odkud migranti odešli, se dnes zdá být snazší než dříve, kdy byli odkázáni na krajanské spolky, udržování starých zvyků, stavbu pomníků a občasné dopisy. V době internetu, levných telefonních linek, satelitních televizí a snadných peněžních transferů malých částek je vazba s původním domovem bezprostřednější: migranti mohou například nejen pravidelně podporovat své příbuzné doma, mohou zároveň sledovat a prožívat jejich každodenní radosti a strasti, stejně jako aktuální vývoj politické situace v domovské zemi nebo výsledky oblíbeného fotbalového klubu.
detail čísla