Archiv starších čísel

Open Issue /

2016 číslo/issue 4 (ročník/volume 13)
As the last issue of the 2016 volume gets published, the journal is going through an exciting period. Having gone bilingual in 2015, the journal is now open to English-speaking readers worldwide. In yet another step, the present issue is the first open issue of the journal, one that is not organized around a certain topic. This means that the journal can now accommodate thematically diverse, high-quality papers on topics which may not fit in the current plan of monothematic issues but are timely and relevant enough to merit a spot. While we will stick to monothematic issues as the main model going forward, we will be keeping open slots and possibly whole open issues for papers on other topics too, to accommodate the wide variety of fascinating research in sociology and related fields.
detail čísla

Sociální konstruktivismus / Social Constructivism

2016 číslo/issue 3 (ročník/volume 13)
V roce 2016 uplynulo již celé půlstoletí od vydání jedné z nejcitovanějších publikací moderní sociologické teorie ‒ knihy Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění (1966, česky 1999). Tato práce, jež stála u vzniku nového sociologického paradigmatu, jedinečně představila vztah společnosti a individua jako dynamický a „dialektický“ proces, v němž utváříme a sdílíme porozumění sociální realitě a v němž se tento objektivní „vnější“ svět promítá do našeho vědomí. Této významné sociologické události věnujeme v tomto čísle speciální tematický blok. Po tematickém bloku následují dvě další studie, které se již k debatě o sociálním konstruktivismu nevztahují. Poslední oddíl tohoto čísla reflektuje druhou smutnou událost letošního roku. Sociologickou obec totiž neopustil pouze Thomas Luckmann, ale také jedna z klíčových postav obnovené institucionalizace sociologie v Česku po roce 1989 – profesor Ivo Možný. Jakožto významné postavě pracoviště, ze kterého vzešel náš časopis, do něhož Ivo Možný sám v minulosti několikrát přispěl, mu věnujeme vzpomínku.
detail čísla

Rural Sociology / Rural Sociology

2016 číslo/issue 2 (ročník/volume 13)
In popular culture, rural and urban areas are often perceived as opposites; in fact, many of the differences are simplified and exaggerated to achieve the desired effect, whether it be the reinforcement of an person’s identity or a media company’s commercial utility. In academic practice though, rural and urban sociologists have a lot to talk about. They study subjects that are defined by their geographical location, yet the role of this location is hard to measure. Is rurality the defining feature of the lives of rural populations? Or is it merely a setting, a background, against which wider social processes are taking place? Is rurality a factor in the explanation of social phenomena, or is rurality itself a factor to be explained?
detail čísla

The Disappearing of Politics / The Disappearing of Politics

2016 číslo/issue 1 (ročník/volume 13)
If you look at the campaign posters of various political parties, political groups, and individual candidates, you will notice that something has disappeared from the choice of words that are supposed to move voters to cast their ballots for a certain candidate or platform, something that is, for politics as a certain type of behaviour, most characteristic – that is, politics. We can certainly ask the question how politics itself is disappearing or has already fully disappeared from the political discourse; first, however, we should answer the questions, what does politics actually mean, and what distinguishes it from other types of human behaviour and action, in order to attempt to answer the question if and why “true” and “real” politics are currently disappearing, or have already disappeared, from the political discourse.
detail čísla