Autoři

Příjmeníseřadit sestupně Jméno Instituce Detail (články)
Huyssen Andreas Columbia University, New York Detail
Chabada Tomáš Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Detail
Chalupa Aleš Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Detail
Chorvát Ivan Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici Detail
Chromková Manea Beatrice FSS, MU Detail
Chytilek Roman Katedra politologie, FSS MU Detail
Janáč Jíra Ústav světových dějin UK FF Detail
Janák Dušan FSS, MU Detail
Janovský Jozef Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Detail
Jantulová Magdaléna FSS, MU Detail
Jarkovská Lucie FSS, MU Detail
Javůrková Alena Odd. klinické psychologie, FNKV, Praha Detail
Jaworsky B. Nadya FSS MU, Brno Detail
Jelínek Matouš Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Detail
Jerotijević Danijela Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) při Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU Detail
Johanisová Naďa Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Detail
Johnson Bruce College of Education, University of Arizona, Tucson Detail
Joppke Christian American University of Paris Detail
Jurko Jozef Detail
Kabele Jiří FSV, UK Detail
Kahn Richard University of North Dakota Detail
Kala Lukáš Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Detail
Kaniok Petr FSS, MU Detail
Kanovský Martin Univerzita Komenského, Bratislava Detail
Kasl Kollmanová Denisa Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky Detail
Kaščák Ondrej Katedra školní pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavská univerzita Detail
Kašparová Irena FSS, MU Detail
Katrňák Tomáš FSS-IVRIS, MU Detail
Keller Jan Ostravská univerzita Detail
Kellner Douglas University of California, Los Angeles Detail

Stránky