Bartáková, Helena

Instituce: Katedra sociální politiky a sociální práce, FSS MU, Brno
Email:bartakov@fss.muni.cz