Afirmativní akce: Jiná diskriminace, anebo cesta k různosti?

Affirmative Action: Reverse Discrimination or the Way Towards Diversity?
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: rovnost ras, afirmativní akce, diskriminace, menšiny, Romové
ENGLISH: race equality, affirmative action, discrimination, minority groups, Romany

Anotace

Tento článek se opírá o příklad afirmativních akcí v USA v oblasti vzdělávání a zadávání veřejných zakázek. Na těchto opatřeních a soudních rozhodnutích, které se k nim vztahují, chceme ukázat, že afirmativní akce by měla být opřena o konsensus ohledně legitimity daného cíle a měla by mít jasně stanovené meze a přípustné metody. Dále naznačujeme přístupy k uskutečňování afirmativních akcí z pohledu práva EU. Na tomto pozadí pak zkoumáme český koncept „vyrovnávacích postupů“ a otevíráme diskusi o některých uskutečňovaných a navrhovaných opatřeních. Neprosazujeme určité řešení, ale snažíme se vyjasnit způsoby, jakým by se mělo o takovýchto opatřeních uvažovat.


Abstract

The article reflects upon the affirmative action policies pursued in the US and the EU in last decades with the aim to asses whether and to what extent they may help to formulate effective and fair policies to improve the situation of the Roma in the Czech Republic. We suggest that a more thorough study and understanding of the legal, moral and societal constraints of the affirmative action policies developed in these frameworks are necessary. They are essential both for the political analysis of the current situation as well as for the creation of effective and consensual measures that may reverse current trends to societal exclusion and marginalisation of Roma in the Czech Republic.


Plná verze článku