Aktivní stárnutí jako idea, nástroj a kapitál. Kde hledat kořeny úspěchu konceptu aktivního stárnutí?

Active Ageing as an Idea, Tool and Form of Capital: What Makes the Concept of Active Ageing So Successful?
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: aktivní stárnutí, demografické stárnutí, sociální politika, senioři
ENGLISH: active ageing, population ageing, seniors, social policy, seniors

Anotace

V současné gerontologii a dalších příbuzných vědách tematizujících otázky stárnutí pravděpodobně najdeme jen málo tak vlivných konceptů, jakým je aktivní stárnutí. Spojení „aktivní stárnutí“ si vydobylo své pevné místo jako rámec pro široké spektrum témat spojených se životem starší generace (důkazem budiž i název tohoto tematického čísla). Zároveň se stalo významným sloganem zastřešujícím sociální politiku (nejen) stárnoucí Evropy. Tento text se zamýšlí nad tím, jak si vysvětlovat popularitu tohoto konceptu a jeho příbuzných variací ve formě pozitivního, úspěšného či zdravého stárnutí v sociálních vědách i v konkrétní sociální politice. Za cíl si klade snahu odpovědět na to, jaké faktory stojí za úspěchem aktivního stárnutí jako teoretického konceptu a formy sociální politiky. V první části textu je koncept aktivního stárnutí nahlížen skrze perspektivu prací Murray Davis, která se zamýšlí nad kořeny úspěchu klasických sociologických teorií. Druhá část textu poukazuje na to, že důvody úspěchu aktivního stárnutí je potřeba hledat především v nových možnostech, které tento způsob uvažování nabízí pro sociální politiku, práci se seniory a seniorkami i pro seniory a seniorky samotné.


Abstract

Currently the idea of active ageing represents a perspective that held a prominent position in the gerontology, social work and social policy. It became a crucial framework for the policy related to the issues of population ageing in European countries. This paper discuss factors that helped to established active ageing as a successful theoretical concept that significantly influenced current social representations of ageing and has practical impact on social work and policy. The first part of the paper draws upon the work of Murray Davis and her insight into the key aspects that make sociological theory successful. The second part of the paper highlights the need to analyze the popularity of the concept of active ageing with respect to the possibilities that such approach to ageing opens up to social policy, social work and to seniors themselves. It analyzes active ageing as a strategy of management of ageing population, form of professional and individual capital.


Plná verze článku | Článek ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB