Alternativní příběh české sekularity

Alternative Story of Czech Secularity
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: sekularismus, náboženská polarizace, křesťanstvo, nacionalismus
ENGLISH: secularism, religious polarisation, Christendom, nationalism

Anotace

Článek je pokusem o historicko-komparativní studii české sekularity. Základní analytický rámec tvoří dvojice dnes už klasických konceptů. Prvním z nich je chronologický rámec, jehož autorem je komparativní historik Hugh McLeod; jádrem tohoto chronologického rámce je „věk náboženské polarizace“ vymezený zhruba obdobím 1790-1960. Druhým konceptem je rozlišení různého průběhu sekularizace v odlišných nábožensko-politických konfiguracích, jehož autorem je sociolog David Martin, přičemž pro české prostředí je klíčový jeho vzorec „katolického monopolu“ s dominantním katolicko-sekulárním konfliktem. Článek nabízí komplexní sociálněvědní historicko-komparativní interpretaci české sekularity zasazující jednotlivé historické události a data do komplexního obrazu; a současně zasazuje českou sekularitu do evropského kontextu, čímž přispívá k revizi dominantních modelů původně vycházejících z výzkumů západoevropských zemí.


Abstract

In this article I analyze Czech secularity from an historical-comparative perspective. The existing interpretation presumes but does not analyze Czech exceptionality; however, neither re- Catholicization, nor modernization, nor nationalism can stand up to comparative scrutiny. Moreover, there is just one narrative in the literature: secularization was victorious at the beginning of the 20th century at the latest. A critical analysis of the literature and available data reveals instead a “late Christendom,” with a pervasive presence of Christianity in both “public” and “private” spheres in Czech society up until the mid-twentieth century. I tell a counter-narrative with secularization left out, which enables me to offer new answers to old questions and to open some new ones. For instance, the Czech lands were originally a Catholic monopoly, in which religious polarisation could co-exist with late Christendom until the secular Communist regime suppressed the polarisation and brought Christendom to an end; after Communism, religious fragmentation led to widespread religious indifference. Though the country followed the typical Western European Catholic pattern, Czech exceptionalism stems from being the only nation to experience a Communist regime.


Plná verze článku | Článek ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB