Autenticita sportovního pole: Případ profesionálního sportu

Authenticity of the Sports Field: The Case of the Professional Sport
RUBRIKA: Eseje

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: profesionální sport, autonomie, autenticita, Pierre Bourdieu
ENGLISH: professional sport, autonomy, authenticity, Pierre Bourdieu

Anotace

Text je zaměřen na teoretické pojetí současného vrcholového, médii prezentovaného sportu a zejména jeho zakotvení a role v soudobém kulturně-sociálním systému. Představuje teoretickou konceptualizaci dnešního sportu a rozpracovává odpověď na otázku, čím je v dnešní společnosti a kultuře sport ve své elitní podobě, a zároveň poskytuje příspěvek k diskusi, jak jej metodologicky uchopit. Pro spíše abstraktní povahu konceptu vrcholového sportu je zvláštní důraz kladen na postavení vrcholového, médii prezentovaného sportovce jako ideálního reprezentanta sportu tohoto typu. Pevné propojení sportovního diskursu a sportovce umožňuje zobecnit poznatky z analýzy role „sportovce“, reprezentované zejména v jeho mediálním obrazu, na charakteristiky dnešního vrcholového sportu.


Abstract

This article deals with the contemporary top-level, professional, and mass mediated sport. It is based on the social field theory of Pierre Bourdieu. The aim is to critically discuss the idea of the relative autonomy and origins of the sports field and its professional sub-field. The sports field is influenced by four external fields: economics, legislation, politics, and mass-media. The concept of authenticity is presented as an object of struggle and as a difference-making quality of the sports field. Pierre Bourdieu’s approach to the idea of the leading position of economy field is reviewed and an update is suggested emphasizing the balanced influence of all the external fields. The article also proposes the future analysis of the newly constituted field involving external technological and biomedical influences on the professional sub-field and its actors.


Plná verze článkuPlná verze článku