Benjaminovy texty baudelairovské. K textu Waltera Benjamina "Muž davu"

Benjamin’s Baudelairian Text. On Walter Benjamin’s "Man of Crowd"
RUBRIKA: Život ve městě

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: Baudelaire, Benjamin, muž davu
ENGLISH: Baudelaire, Benjamin, man of the crowd

Anotace

Komentář k Benjaminovu textu "Muž davu"


Abstract

A comment on Benjamin’s text "Man of Crowd"


Plná verze článkuPlná verze článku