Charakteristika časopisu

Sociální studia jsou recenzovaným odborným časopisem, jehož cílem je zpřístupňovat nové pohledy a aktuální témata na poli sociálněvědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, dáváme však prostor i kvalitním příspěvkům, jež se přímo nevztahují se k tématu aktuálního čísla. Sociální studia vycházejí jako samostatné periodikum od roku 2004, od roku 2007 v periodicitě 4x ročně.


Vydavatelem časopisu je:
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno


ISSN 1214-813X (print)
ISSN 1803-6104 (online)


Časopis Sociální studia je zařazen v seznamu RVVI recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a následujících databázích: