Cigán, Jakub

Instituce: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) při Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU
Email:j4kub.cigan@gmail.com