Ediční rada

Pavel Barša (Univerzita Karlova, Praha)
Andrea Baršová (Úřad vlády ČR, Praha)
Michal Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Martin Bútora (Inštitút pre verejné otázky, Bratislava)
Hana Červinková (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław)
Ivan Chorvát (Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica)
Jan Keller (Ostravská univerzita, Ostrava)
Zuzana Kusá (Slovenská akadémia vied, Bratislava)
Petr Mareš (Masarykova univerzita, Brno)
Kateřina Sidiropulu Janků (Masarykova univerzita, Brno)
Maxmilián Strmiska (Masarykova univerzita, Brno)
Jaroslav Střítecký (Masarykova univerzita, Brno)
Csaba Szaló (Masarykova univerzita, Brno)
Gerlinda Šmausová (Universität des Saarlandes, Saarbrücken)
Václav Štětka (University of Oxford)