Errata

V článku Kateřiny Nedbálkové "Tak daleko, tak blízko: Dělnická třída v České republice" (Hranicemi genderu, 3/2012) bylo změněno neúplné znění dedikace textu na správné znění: "Text vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci Programu NAKI,
projekt Paměť romských dělníků DF12P01OVV029".