Formální náležitosti rukopisu

Snaha o sjednocení formální stránky textů již na autorské úrovni významně přispívá ke zvýšení kvality i hladkosti průběhu redakční práce. Proto vás prosíme o dodržování níže uvedených požadavků. Redakce si současně vyhrazuje právo na formální a jazykové úpravy textu.

Formát textu

Text rukopisu odevzdávejte v následujícím formátu:

Písmo: Times New Roman; velikost 12 bodů; řádkování: 1,5; okraje: nahoře, dole, vlevo i vpravo 2,5 cm. Stránky textu nezapomeňte očíslovat. Rukopis zasílejte elektronicky ve formátu MS Word nebo RTF. Obrázky, grafy a diagramy zašlete v samostatných souborech (viz níže).

Poznámky

Poznámky v textu číslujte průběžně arabskými číslicemi ve formátu "horní index", vkládejte je na konec textu do části oddělené titulkem "Poznámky". (Nepoužívejte nástroj Wordu "Vložit poznámku pod čarou", vzniká tím riziko ztráty poznámky při předávání rukopisu.)

Tabulky

Umístění tabulky naznačte poznámkou ve formě samostatného odstavce "Přibližně zde vložit tabulku XY". Tabulku, průběžně číslovanou, opatřenou záhlavím a poznámkami, pak v textu umístěte na samostatnou stránku (nejlépe vložením konce strany).

Obrázky, grafy, diagramy

Umístění těchto prvků naznačte poznámkou ve formě samostatného odstavce "Přibližně zde vložit obrázek XY". Jednotlivé prvky, včetně průběžně číslovaného názvu (Obrázek XY apod.) a poznámek, zasílejte v samostatných souborech formátů programu Excel, TIFF, EPS, AI apod.

Typografické zásady

Při zpracovávání textu rukopisu dbejte na dodržování základních typografických zásad (mezery, interpunkce, čísla atd.).