Knihy k recenzi

K recenzi v našem časopise nabízíme několik starších titulů:

- Libora Oates-Indruchová (ed.): Tvrdošíjnost myšlenky (2011)

- Marta Kolářová (ed.) - Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice (2011)

- Petra Šanderová: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém (2011)

- Ondřej Daniel: Bigbít nebo turbofolk. Představy migrantů z bývalé Jugoslávie (2013)

V případě zájmu o napsání recenze, kontaktujte náš redakční email: socstud@fss.muni.cz