"Konformní nekonformisté" - konceptualizace současné podoby mainstreamové mládeže a její relevance pro sociologii mládeže

"Conformist Non-Conformists" - A Conceptualisation of Contemporary Mainstream Youth and Its Relevance for the Sociology of Youth
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: konformita, individualizace, mainstream, nonkonformita, hodnoty, mládež
ENGLISH: conformity, individualization, mainstream, non-conformity, values, youth

Anotace

V článku jsou představeny problémy spojené s nejednotností chápání mainstreamu v samotné sociologii mládeže. Autorka se snaží vysvětlit, proč není vhodné zkoumat mainstreamovou mládež odděleně z kulturní a strukturální perspektivy. Dotýká se také některých zavedených stereotypů spojených s mainstreamem, jako jsou generace rodičů, konzumerismus a nepřátelský systém, na nichž demonstruje, že rebelie a nonkonformita nejsou dominantními charakteristikami většiny současné mládeže. Článek poukazuje na paradox, kdy se současná mládež ukazuje být navzdory povrchnímu zdání nonkonformity ve svých hodnotách stále více konformní a konzervativní. Analýza naznačuje, že tento fakt je možné vysvětlit v termínech individualisticky orientovaných hodnot mládeže, kdy se individualismus všudypřítomný v jejich životech stává novou konformitou. Opírá se přitom o data z výzkumů hodnotových orientací mladých lidí v české společnosti z let 1991, 1999 a 2008.


Abstract

This article deals with the issue of what makes “mainstream youth” mainstream youth in context of individualized society. Young people have traditionally been theorized against the mainstream. As a result nonconformity and rebelliousness are considered to be prime characteristics of the youth. Paradoxically, recent studies have emphasized the absence of rebelliousness as the most common characteristic of contemporary youth along with increasing conformity to dominant values. This article focuses on the paradox of why despite how unconventional young people may appear on the surface, they are getting conformist and conservative in their core values. It suggests that this phenomenon might be explained through individualistically oriented values of young people. Individualism became transparent in daily lives of many young people to such an extent that it became the new conformity. This argument will be explained through changing value orientation among young people in Czech society in 1991, 1999, and 2008.


Plná verze článku