Nahý od přírody

Naked as Nature Intended
RUBRIKA: Tělo mezi přírodou a kulturou

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: tělo, erotika, příroda, morálka, naturismus
ENGLISH: body, eroticism, morality, nature, naturism

Anotace

Praktiky a diskursy současných západních naturistických hnutí jsou alespoň zčásti ztělesněním konkrétního vztahu k přírodě. Zatímco „veřejné obnažování se“ nemusí být v uvedeném kontextu nutně vázáno na přírodní krajinu či se v ní odehrávat, vývoj a současné projevy naturismu se přesto zhusta soustřeďují kolem „filosofie“, která se cele týká těla v kontextu přírody. Způsoby existence těchto neoblečených těl v kontextu přírody musí být definovány a chápány v konkrétních rámcích, prostřednictvím komplexního vyjednávání mezi diskursy přírody, lidské přirozenosti, přirozené tělesnosti a přírodní krajiny. Toto vyjednávání se možná nejzjevněji projevuje ve způsobech, jakými se naturismus jako způsob jednání vztahuje k erotice, a také v opozici utvářené mezi přírodou (vnímanou pozitivně) a kulturou či civilizací (vnímanými negativně). Naše stať je pokusem o prozkoumání těchto témat. Začneme nastíněním historického vývoje některých západních naturistických hnutí, ve snaze zmapovat jejich ideologické představy o přírodě a „přirozené tělesnosti.“ Zaměříme se též na způsoby, jakými se britská naturistická scéna konce 20. století vymezuje vůči dědictví své minulosti i vůči svému současnému postavení v rámci britské společnosti. Problematický vztah naturismu k sexu, který je pro ukotvení tohoto textu klíčový, nás přivede k uvažování o erotických aspektech přírody a ke krátkému pojednání o s nimi souvisejících praktikách, do nichž je také vtěleno téma přírody. Naturismus jako expresivní tělesná praktika vztahující se k určitému vymezenému prostoru nám tak umožňuje uvažovat o konkrétních tělech, zasazených do konkrétních představ o přírodě.


Abstract

This article explores the ways in which naturism articulates a set of relationships between the body and nature. We begin by sketching the histories of some Western naturist movements, tracing their lineage back to 19th-century life reform movements and through into inter-war reorientations of citizenship and morality. We consider the problematic of the naked body‘s relationship to the erotic (and specifically to the erotics of nature), drawing on material on outdoor sex. Set alongside this is a discussion of the regenerative use of wilderness in the mythopoetic men’s movement. These strands are finally drawn together in order to consider the complex negotiation of discourses of nature, human nature, the natural body and the natural landscape – a negotiation embodied in naturism.


Plná verze článkuPlná verze článku