"No co, tak je mi šedesát pět let": Vztah žen k viditelnému fyzickému stárnutí

"I´m Sixty-Five. What about it?" Women´s Attitudes towards Visible Physical Aging
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: stárnutí, tělo, dvojitý standard stárnutí, femininita, genderové normy
ENGLISH: aging, body, double standard of aging, femininity, gender norms

Anotace

Glorifikace mládí a rostoucí důraz na vnější tělesnost mohou mít závažné implikace pro zkušenost stárnutí a vztahování se k ideálům femininity, které se konstruují na pozadí idealizované představě ženského těla. Dosavadní uvažování o roli tělesnosti ve stáří přitom vztah k genderovým normám vztahujícím se k ideálům femininity spíše problematizovalo. Tato stať se na základě hloubkových rozhovorů se sedmi ženami ve věku od šedesáti pěti až sedmdesáti devíti let snaží ukázat významy, které ženy viditelným i jiným příznakům fyzického stárnutí připisují, a jak se tyto významy následně promítají do jejich vnímání stárnutí a koncepce vlastní femininity. Výsledky výzkumu přitom ukazují na potenciál stárnutí vytvořit určitý druh svobody, který dovoluje ženám vymanit se z genderových očekávání, která na ně byla v minulosti v souvislosti s jejich vzhledem kladena. Přibývající věk tak dává ženám možnost definovat vlastní tělesnost mimo úzký rámec dominantních ideálů, a slouží tak jako zdroj pro konstruování svobodnějšího vyjádření vlastní tělesnosti. Ženy navíc v souvislosti s jejich přibývajícím věkem s genderovými ideály samy aktivně manipulovaly, přetvářely je a samy definovaly nová volnější měřítka žádoucího vzhledu, které ale nevztahovaly k ideálům femininity, jež se v minulosti také snažily naplnit, ale k nové představě vycházející z jejich statusu „starších žen“.


Abstract

The glorification of youth and increasing importance of the body together with the idealized notion of femininity closely associated with images of young bodies can have serious implications for the experience of aging. Existing theories concerning women’s ageing thus often see women’s attitudes to their aging body as problematic. This article is based on in-depth interviews with women aged sixty-five and older. Its aim is to outline how they conceptualize their experience of aging and to depict their relationship to the physical manifestations of aging. This study shows that increasing age gives women an opportunity to define their corporeality outside the dominant gender roles. In connection with aging these women have created for themselves new criteria of desirable femininity characterized by a freer attitude toward their bodies.


Plná verze článku