Pozvánka na prezentaci čísla Náboženství v laboratoři

Časopis Sociální studia a Levyna: Laboratory for Experimental Research of Religion (http://www.levyna.cz/) si Vás dovolují pozvat na prezentaci nového čísla Sociálních studií "Náboženství v laboratoři" 2/2013 spojenou s diskusí s autory vybraných textů tohoto čísla.

Akce se bude konat ve středu 4. prosince 2013 od 16:00 na Fakultě sociálních studií MU (Joštova 10, Brno) v učebně U34.

Setkání bude rámováno dvěma základními otázkami:

1) Je vůbec možné (sociálně)vědecké studium něčeho takového jako náboženství?
2) Jak by takové studium mohlo či mělo vypadat?

Výchozí teze, z níž autoři prezentovaného čísla vycházejí, pak zní: má-li vědecké studium náboženství dostát svým závazkům, musí se vrátit ke svým kořenům a být plně založeno na empirických a experimentálně ověřitelných faktech. Jednu z cest k naplnění takové ambice vidí autoři v oblasti tzv. kognitivních věd, které jsou podle nich schopné podat „přirozené“ vysvětlení fenoménu náboženství. To znamená, že bychom k náboženství měli přistupovat stejně jako k jiným lidským projevům a zkoumat je, obrazně řečeno, nikoli „v rukavičkách“, ale třeba i „v laboratoři“.

Pozvání k prezentaci a diskusi přijali:

Aleš Chalupa (editor čísla), Jan Krátký, Jakub Cigán a Tomáš Hampejs (autoři vybraných příspěvků)

Akci bude moderovat Roman Vido (šéfredaktor Sociálních studií)

K diskusi jsme vybrali tři články z čísla:

Jan Krátký: „Mezi lidmi a věcmi: Experimentální výzkum vlivu prostředí na prosociální jednání“

Jakub Cigán: „Náboženská konverzia ako kolektívne rozpomínanie“

Tomáš Hampejs: „Náboženství v laboratoři sociální implicitní kognice: víra v automatických reakcích jako implicitní postoj a dovednost“

Uvedené články – jakož i celé číslo – jsou pro vás online dostupné na webových stránkách našeho časopisu.