Redakční rada

Jan Balon FSV UK Praha
Slavomíra Ferenčuhová FSS MU Brno
Andrej Findor FSEV UK Bratislava
Kateřina Lišková FSS MU Brno
Radim Marada FSS MU Brno
Miroslav Marcelli FF UK Bratislava
Pavel Pospěch FSS MU Brno
Ladislav Rabušic FSS MU Brno
Dana Sýkorová FF UP Olomouc
Jiří Šubrt FHS UK Praha
Jan Váně FF ZČU Plzeň