Redakce

Šéfredaktor Roman Vido
Výkonná redaktorka Šárka Syslová
Grafická úprava obálky Olga Pluháčková
Korektura českých textů Jana Pokorná
Marie Laudátová
Korektura anglických textů Benjamin Vail