Sekularita

Secularity
3/2013 (ročník / volume 10)
Otázky spjaté s problematikou náboženství nepatří v českém prostředí k těm, které by přitahovaly zvýšený zájem laické nebo odborné veřejnosti. Přesto se domníváme, že i ve zdejších podmínkách má smysl si otázky dotýkající se tohoto tématu klást. Už jen proto, že témata, která dnes nepokládáme za aktuální, se jako taková mohou v brzké době vyjevit. Předkládané vydání volně navazuje na tematicky spřízněné dvojčíslo Posvátno vydané v roce 2008. Na rozdíl od něj tentokrát zaměřuje primární pozornost nikoliv na různé podoby „posvátna“ či náboženství, ale na fenomén, který bývá vnímán jako jejich protipól a jenž se projevuje v rozmanitých podobách, úrovních a významech - sekularitu. Náš zájem reflektuje významný teoretický posun v sociologii náboženství (a příbuzných disciplínách) posledních let, v jehož rámci se do výzkumného hledáčku badatelů a badatelek dostávají otázky dříve opomíjené či neproblematizované. Tento posun významně souvisí s narušením teoretického „monopolu“ sekularizačního paradigmatu a na něj navázaných představ, jež se v současnosti přesouvají z pozice explicitních či implicitních předpokladů pro sociálněvědní analýzu tématu náboženství do postavení vlastního předmětu sociálněvědního zkoumání a kritické reflexe.

Editorial
Od sekularizace k sekularitě
Roman Vido Váně Jan

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Stati
Proč nestudovat náboženství: K sociologickému uspořádávání skutečnosti
Milan Fujda
V tomto článku argumentuji, že koncept náboženství, či lépe řečeno celá konceptuální struktura, která jej obklopuje, představuje významnou překážku pro analýzu přesně těch fenoménů, které chce sociologie náboženství analyzovat, což má své důsledky pro širší pole sociologie.
Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Sekularita a zápas o veřejný prostor
Ondřej Štěch
Příspěvek navazuje na diskusi mezi zastánci sekularizovaného veřejného prostoru a na kritiku tohoto konceptu. Významnými body této diskuse jsou Rawlsovo vymezení veřejného rozumu, Habermasova modifikace tohoto pojetí a Taylorova kritika Habermase.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Náboženské racionale v liberální demokracii: Vyloučení, zahrnutí a hledání třetích cest
Vojtěch Malý Dufek Pavel
Článek soustředí svoji pozornost na současné debaty v politické filozofii, které se týkají role náboženských argumentů (jakožto důvodů k jednání) v liberální demokracii, stejně jako předběžné obhajobě specifického přístupu k tomuto problému. Vychází přitom z typologie Christophera Eberleho, která rozlišuje tři základní tábory: ospravedlňující liberalismus, jeho liberální kritiky a nový tradicionalismus.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Alternativní příběh české sekularity
Petr Pabian
Článek je pokusem o historicko-komparativní studii české sekularity. Základní analytický rámec tvoří dvojice dnes už klasických konceptů. Prvním z nich je chronologický rámec, jehož autorem je komparativní historik Hugh McLeod; jádrem tohoto chronologického rámce je „věk náboženské polarizace“ vymezený zhruba obdobím 1790-1960.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století
Stanislav Balík Eibl Otto
Cílem tohoto textu je zodpovězení otázky, jak se měnily postoje politických stran působících na území dnešní České republiky ke vztahu církve a státu od doby zrodu moderních politických stran až do roku 2010. Abychom tuto otázku zodpověděli, podrobíme analýze (volební) programové dokumenty relevantních politických stran.

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Recenze
Monika Wohlrab-Sahr, Uta Karstein, Thomas Schmidt-Lux: Forcierte Säkularität. Religiöser Wandel und Generationendynamik im Osten Deutschlands
Petra Závorková

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Zpráva z konference
Zpráva z 11. konference Evropské sociologické asociace (Turín, Itálie, 28.–31. srpna 2013)
Martina Štípková

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB