Sociální konstruktivismus

Social Constructivism
3/2016 (ročník / volume 13)
V roce 2016 uplynulo již celé půlstoletí od vydání jedné z nejcitovanějších publikací moderní sociologické teorie ‒ knihy Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění (1966, česky 1999). Tato práce, jež stála u vzniku nového sociologického paradigmatu, jedinečně představila vztah společnosti a individua jako dynamický a „dialektický“ proces, v němž utváříme a sdílíme porozumění sociální realitě a v němž se tento objektivní „vnější“ svět promítá do našeho vědomí. Této významné sociologické události věnujeme v tomto čísle speciální tematický blok. Po tematickém bloku následují dvě další studie, které se již k debatě o sociálním konstruktivismu nevztahují. Poslední oddíl tohoto čísla reflektuje druhou smutnou událost letošního roku. Sociologickou obec totiž neopustil pouze Thomas Luckmann, ale také jedna z klíčových postav obnovené institucionalizace sociologie v Česku po roce 1989 – profesor Ivo Možný. Jakožto významné postavě pracoviště, ze kterého vzešel náš časopis, do něhož Ivo Možný sám v minulosti několikrát přispěl, mu věnujeme vzpomínku.

Editorial
Sociální konstruktivismus padesátiletý
Miroslav Paulíček Mlynář Jakub Vido Roman

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Tematický blok
Sociologická teorie jako oblast mezinárodní spolupráce
Peter Ludwig Berger

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Bergerova konstruktivistická sociologie vědění jako kritika vědomí
Karel Hlaváček

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Kto sa bojí sociálneho konštruktivizmu?
Dilbar Alieva

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Ironická distance jako forma sociologického náhledu. K 50. výročí vydání The Social Construction of Reality a za Thomasem Luckmannem
Ilja Šrubař

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Vlastní problém sociologické teorie spočívá v praxi. Interview s profesorem Iljou Šrubařem
Jakub Mlynář Paulíček Miroslav

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Studie
Politizace pracovníků ministerstev v České republice dle pracovních pozic: současná teorie a praxe
Jan Kohoutek Nekola Martin

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Přerušovaná spojení. Budování infrastrukturního zázemí v jedné východoslovenské romské osadě
Tomáš Kobes

Info | Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Rozhovor
„V té společnosti to praská…“ Rozhovor s profesorem Ivem Možným
Roman Vido

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Vzpomínka
Vzpomínka na Iva
Hana Librová

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Vzpomínka na Iva Možného
Jiřina Šiklová

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Spomienka na Iva Možného – majstra sociologického cechu
Soňa Szomolányi

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Soukromá vzpomínka na profesora Ivo Možného
Lucie Vidovićová

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Recenze
Marta Kolářová (ed.): Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice
Petr Fučík

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Petra Burzová: Politika poloveřejnosti. Narativní analýza sporů o demolici domu hrůzy u Radbuzy
Vladimír Naxera

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Aleš Sekot: Pohybové aktivity pohledem sociologie
Arnošt Svoboda

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla Souralová: Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti
Matouš Jelínek

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Jiří Šubrt: Individualismus a holismus v sociologii. Jak překonat teoretické dilema?
Jan Pešl

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB

Dana Hamplová: Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele. Štěstí ze sociologické perspektivy
Tomáš Doseděl

Plný text v PDF | Text ve formátu pro čtečky: MOBI a EPUB