Sociální studia 3

080307172039.jpg
Social studies 3
3/1998 (ročník / volume 3)
Sborník prací Fakulty sociálních studií.

Statě
Česká rodina v době pozdní modernity
Ivo Možný
Autor se zaměřil na změny, kterými prochází manželská rodina v souvislosti s kapitalistickou a socialistickou revolucí. Vychází z tvrzení Ferdinanda Mounta, že každá revoluce je nepřátelská rodině. Této charakteristice odpovídá podle statistických ukazatelů také česká Sametová revoluce. Příčinu je možné hledat např. ve stávající bytové krizi v České republice. Autor se dále zamýšlí nad možností využití strategií, jež si česká rodina vypracovala v obraně proti socialistické revoluci, v konfrontaci s revolucí kapitalistickou.
Info | Plný text v PDF

Televize a konstrukce ontologického bezpečí
Jaromír Volek
Článek se zabývá analýzou role televize v každodenním životě a klade důraz na Giddensův koncept ontologického bezpečí. Autor srovnává Giddensovo pojetí vztahu mezi vědomím, osobním a sociálním střetem při jeho snaze charakterizovat způsob, jimž je každodenní život strukturován, a konstrukcí ontologického bezpečí. Zaměřuje se též na Winnicottův psychoanalytický výklad formování jedince a především na jeho diskusi přechodných jevů a potenciálního prostoru.

Info | Plný text v PDF

Can Inactive Society Be Civil?
Radim Marada
Článek se zabývá různými formami občanské společnosti. Autor demonstruje některé odlišnosti, kterým musela post-komunistická Česká republika - stejně jako ostatní země východního bloku - čelit v procesu budování životaschopné občanské společnosti tvořící pevný základ demokracie po roce 1989. Zaměřuje se na pozici Občanského fóra na české politické scéně, úlohu odborových svazů, církví, ekologických iniciativ a zastánců lidských práv.

Info | Plný text v PDF

Mass-observation: Příklad síly a slabosti přirozeného empirismu
Petr Mareš
Cílem článku je představit unikátní empirickou metodu zkoumání společnosti, která vznikla ve Velké Británii v druhé polovině 30. let 20. století a byla nazvaná mass-observation. Tento přístup ke zkoumání sociální reality kladl důraz na sociální význam každodenní rutiny a subjektivní zkušenost. Výzkumníky byli amatéři, neškolení umělci a studenti, kteří se zajímali především o chování mas na ulicích, v hostincích, na pláži apod.

Info | Plný text v PDF

Tři ideologie problému prostředí
Libor Musil
Článek je věnován typologii tří základních ideologií problému prostředí. Předmětem zkoumání je ideologie "technologického růstu", ideologie "ekologické modernizace" a "hlubinná ekologie". V textu jsou systematicky prezentovány osobité odpovědi těchto ideologií na následující otázky: "Co by mělo být cílem společnosti?", "Co je to příroda", "Co je to prostředí?", "V čem spočívá řešení problému prostředí?"

Info | Plný text v PDF

Porovnanie vývoja českej a slovenskej sociálnej politiky po roku 1989
Iveta Radičová Potůček Martin
Rozdělení Československa roku 1992 a vznik dvou nezávislých států se stalo začátkem určitého druhu přirozeného sociálního experimentu. Autoři charakterizují historické, kulturní, ekonomické a sociální podmínky v obou státech, analyzují sociální politiku a její reformu v jednotlivých oblastech, jako jsou politika zaměstnanosti, politika sociální zabezpečení, bytová politika a další.

Info | Plný text v PDF

Kultúrné menšiny v Poľsku a jich vízie dominujúcej kultúry
Janusz Mucha
Autor představuje výzkumný projekt meziskupinových vztahů v Polsku nazvaný "Dominující kultura jako cizí kultura: kulturní menšiny a dominující skupina v Polsku". Hlavním cílem je zjistit, jak vidí kulturu, která v Polsku dominuje, ty skupiny, které jsou v projektu označovány jako kulturní menšiny; zda mají pocit kulturního odlišování a zda pozorují diskriminaci.

Info | Plný text v PDF

Recenze
Wolfgang Engelhardt: Das Ende der Artenvielfalt
Hana Librová

Plný text v PDF

Bernhard Verbeek: Die Antropologie der Umweltzestörung: Die Evolution und der Schatten der Zukunft
Hana Librová

Plný text v PDF

Anthony Giddens: Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics
Petr Mareš

Plný text v PDF