Současná česká religiozita v generační perspektivě

Current Czech Religiozity in the Generational Perspective
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: Česká republika, generace, historie, religiozita, socializace, trasmise, hodnoty
ENGLISH: Czech Republic, generation, history, religiosity, socialization, transmission, values

Anotace

Stať, kterou zde předkládáme, si klade relativně skromný cíl: nabídnout některé předběžné závěry z dostupných empirických kvantitativních dat a naznačit směr, kterým by se další sociologické studium české religiozity v generační perspektivě mohlo v budoucnu ubírat. Domníváme se, že sledované téma si zaslouží pozornost zejména ze dvou důvodů: 1. aktuální sociologická literatura dokládá, že jednoduchá sekularizační očekávání, že s každou novou příchozí generací bude míra sekularizace společnosti narůstat, nedošla svého naplnění. Dostupná data ukazují, že jsou to mnohdy právě mladší věkové kohorty, které si k religiozitě nejrůznějšího druhu (včetně té označované za „tradiční“) nacházejí pozitivní vztah. Generační zkušenost – spíše než nezpochybnitelný lineární trend modernizace, doprovázený „automatickou“ sekularizací – se tak zdá být relevantnějším vysvětlujícím faktorem. 2. Postupně se kumulující empirická data o religiozitě z pravidelně se opakujících mezinárodních šetření (EVS, ISSP) přímo vybízejí ke studiu jejích vývojových tendencí. Je tak možné již srovnávat nejen mezigeneračně, ale i sledovat pohyby uvnitř jednotlivých generací v rámci plynutí času.


Abstract

This paper focuses on the religiosity of the Czech population with respect to its distribution according to generational criteria. It tries to connect findings from the sociology of religion with a generational perspective based on the sociology of knowledge (Mannheim). Our analysis draws on empirical data from the three waves of the European Values Study (1991, 1999 and 2008) and derives from a basic assumption that the religiosity of a person is decisively formed by the social and historical conditions of the era of his/her socialization and, thus, by his/her belonging to a generation in a sociological sense. We expect that taking the generational aspect into account may help to understand and explain the patterns of contemporary Czech religiosity.


Plná verze článku