"Spolu a spokojene". Obrazy integrovanej spoločnosti v mestskom plánovaní

"Together and Contented". Images of Integrated Society in Urban Planning
RUBRIKA: (S)tvoření měst

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: Brno, "jinakost", post-socialistické město, procesy reprezentace, sociální integrace, strategické plánování, urbanismus a urbánní plánování
ENGLISH: Brno, „otherness“, post-socialist city, representation processes, social integration, urbanism and urban planning

Anotace

Autorka se pokouší uvést městské plánování jako předmět společenskovědního zkoumání zaměřeného na poznávání měst, jejich proměn a života jejich obyvatel. Představuje přitom práce a přístupy, které umožňují nahlížet na městské plánování jako na expertní činnost, která je součástí městské/lokální správy, a zároveň jako na proces utváření hodnotově podmíněných reprezentací města a jeho obyvatel a jejich plánované budoucnosti. Studie, ze kterých vychází, na jedné straně poukazují na význam takového pojetí městského plánování pro porozumění jeho vlivu na život městských obyvatel a na proměny města samotného. Na druhé straně ho také umožňují vidět jako činnost, která prostřednictvím svých tvůrců odráží širší společenské proměny a ukazuje vývoj současných měst a jejich řízení v kontextu lokálním, národním i globálním. Poznatky vycházející ze studií měst v západní Evropě a Spojených státech sa pokouší vztáhnout k situaci v Brně. Stručný popis hlavního současného plánovacího dokumentu města Brna "Strategie pro Brno" a v něm obsažených obrazů jeho obyvatel umožňuje nahlédnout na podobu produktů dnešního plánovaní. Zejména však upozorňuje na možnost a potenciální přínos přístupu, který poznávání městského plánovaní středně velkých evropských „post-socialistických" měst, jakým je Brno, vztahuje k širšímu teoretickému i společenskému kontextu.


Abstract

The article attempts to introduce urban planning as a particular field of interest withinurban sociology and studies of urban change. In the introduction, urban planning is defined as an activity interconnecting production and use of expert knowledge, decision making on the level of local governance, and processes of creating representations of a city and – especially – its inhabitants. This approach is clarified in more detail when adopted to explain the role of these representations within contemporary urban planning. According to some authors, urban planning in Europe has been on the rise since 1980s, due to the attenuation of the nation state’s role as guarantor and planner of cities’ prosperity. Creating specific images of the ‘place’ and ‘local identity’ production become an important part of urban planning in this new context. Critical readings of case studies, as well as the proposed example of the city of Brno and the document Strategy for Brno, raise the question about the role representations of city inhabitants play in attempts to “integrate” urban society and in strenghtening the importance of the city as a structure of “identification” for inhabitants. Finally, the chances of cities competing with nation states as “levels” of identification are considered and questioned.


Plná verze článku