Sport

110616180140.jpg
Sport
1/2011 (ročník / volume 8)
Před pěti lety se na obálce čísla Život v pohybu (1/2006) objevil fotbalista Didier Drogba, útočník Chelsea s národností Pobřeží slonoviny. V souladu s názvem čísla Drogba symbolizoval pohyb nejen tělesný, ale také pohyb na pracovním trhu, pohyb napříč geografickými hranicemi a nakonec i pohyb symbolů a kapitálu. Předloni (3/2009) se na obálce objevila plachetnice, jež odkazovala na kolektivně sdílenou představu procesu individualizace. Jednoznačně nejsportovnějším příspěvkem v historii časopisu pak byl esej Radima Marady (2009), který zejména na příkladu nových forem fotbalového fanouškovství nabídl příspěvek k ujasnění konceptu transnacionalismu. Předkládané číslo dále posunuje sport z periferie blíže k centru sociálněvědního zájmu. K tomu ostatně odkazuje už obálka čísla, z níž k četbě vyzývá Diego Maradona, respektive oltář, na němž je fotografie argentinského fotbalisty, stejně jako jeho „zázračný a svatý vlas”. Oltář se objevuje v centru Neapole, tedy ve městě, jež ve druhé polovině osmdesátých let uvedl Maradona do fotbalového, ale i do sociálního, kulturního a postmoderního religiózního opojení. Oltář představuje jedno z mnoha poselství tohoto čísla: fotbal může být náhradou náboženství.

Editorial
Sociální význam sportu a jeho sociologická relevance
Dino Numerato

Plný text v PDF

Stati
Sportpropag – nepravděpodobné místo pro studium společnosti: Osobní pohled
Jiří Kabele
Zpráva o rozpuštění Oddělení komplexního prognostického modelování v roce 1984 je osobním pohledem na tuto událost. Autor se v ní nesnaží o rekonstrukci celé výzkumné historie tohoto oddělení a jeho vztahů ke státním úřadům. Pokouší se jen porozumět z odstupu více než třiceti let jeho konstitutivní metodě komplexního prognostického modelování a tím i tomu, jako tato metoda dovolila vzniknout poměrně bohatému intelektuálnímu světu v časech komunistické "normalizace". Zpráva je rozdělena do dvou částí.
Info | Plný text v PDF

Promýšlení Weberova konceptu odkouzlení: Výzkum opětovného okouzlení jachtingem v post-komunistické České republice
Dino Numerato
Význam sportu jako sociální praktiky zůstává ukryt na okraji sociologického zájmu. Tento článek se snaží reflektovat sociální význam sportu skrze sociologickou interpretaci transformace jachtingu v Československu (a později v České republice) po Sametové revoluci. Na tyto se sportem spjaté proměny je nahlíženo jako na důsledky širších socio-kulturních, ekonomických a politických transformací.

Info | Plný text v PDF

Sport pro všechny? Sociální nerovnosti a sportovní aktivity
Ondřej Špaček
Projevy sociálních nerovností ve sportování patří mezi klíčová témata sociologie sportu. U nás se jim ale zatím dostalo pouze nepatrné pozornosti. Pohled české sociologie na sport je nejčastěji implicitně zprostředkován skrz strukturně funkcionalistické paradigma, které zdůrazňuje především integrační a socializační aspekty sportu. Odlišná teoretická zarámování přitom říkají, že sociální nerovnosti se ve sportu mohou nejen projevovat, ale sport také může být součástí mechanismů reprodukce nerovností.

Info | Plný text v PDF

Eseje
Autenticita sportovního pole: Případ profesionálního sportu
Arnošt Svoboda
Text je zaměřen na teoretické pojetí současného vrcholového, médii prezentovaného sportu a zejména jeho zakotvení a role v soudobém kulturně-sociálním systému. Představuje teoretickou konceptualizaci dnešního sportu a rozpracovává odpověď na otázku, čím je v dnešní společnosti a kultuře sport ve své elitní podobě, a zároveň poskytuje příspěvek k diskusi, jak jej metodologicky uchopit.
Info | Plný text v PDF

Těla v pohybu: Masová gymnastika jako kolektivní sociální představení
Vanda Thorne
Esej se zabývá ritualizovanou exhibicí masové gymnastiky coby jednoho z ideologicky nejdůležitějších veřejných kolektivních výkonů v socialistickém Československu. Zkoumá způsoby, jakými tyto přehlídky sloužily ke stvrzování autority politického režimu. Nejdříve pojednává o využití těla coby symbolického nástroje, zejména ve spojení s masovou prezentací těla. Poté se na příkladu sokolského hnutí soustředí na vztah mezi masovým cvičením a konstrukcí národního povědomí.

Info | Plný text v PDF

Studenti píší
Poznámky k současnému výzkumu obsahu a sledovanosti sportu žen v médiích
Jana Pokorná
Sport žen je v médiích dlouhodobě kvantitativně podreprezentován a odlišuje se od sportu mužů i kvalitativními prvky medializace. I přes rozvoj sportu žen zůstávají tyto postupy mediální prezentace sportovkyň dlouhodobě neměnné. Příčinu tohoto stavu lze hledat jak v celospolečenském vnímání sportu jako mužské domény, tak i v současné dominanci médií v triangulárním vztahu se sportem a sponzory.
Info | Plný text v PDF

Recenze
Alan Bairner: Sport, Nationalism and Globalization
Zuzana Botiková

Plný text v PDF

Roger Levermore, Aaron Beacom (eds.): Sport and International Development
Alice Navrátilová

Plný text v PDF

Z konferencí
Centra a periferie sportu: Zpráva z konference Centers and Peripheries in Sport, Univerzita v Malmö, 8. – 12. dubna 2010
H. Thomas R. Persson

Plný text v PDF

Zpráva z konference Společenská úloha sportu. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Sekce sociologie sportu při České kinantropologické společnosti, Praha, 19. listopadu 2009
Josef Smolík

Plný text v PDF