Upozornění / Warning

This website is no longer updated. The new website of the journal is https://journals.muni.cz/socialni_studia/index. / Tato webová stránka již není aktualizována. Novou webovou stránku časopisu najdete na https://journals.muni.cz/socialni_studia/index.