Výzva k nabídce článků a návrhů tematických bloků/čísel

Časopis Sociální studia vyzývá k nabídce odborných článků a recenzí do tematicky otevřených čísel. Odborné zaměření časopisu je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie). Vítány jsou stati, které nabízejí nové cesty k porozumění společenským otázkám či originální kritické komentáře k aktuálně probíhajícím debatám v sociologii a sociálních vědách. Časopis je otevřený příspěvkům, které reflektují nově se vynořující a provokativní otázky ať již substantivního, konceptuálního, teoretického nebo metodologického charakteru. Současně podporuje texty, které se soustředí na oblast střední Evropy nebo napomáhají zprostředkovat mezi děním v tomto regionu a mezinárodními odbornými debatami.

Redakce přijímá rukopisy v elektronické podobě ve standardních textových formátech a ve dvou verzích: anonymizované a neanonymizované.

Zároveň vyzýváme k zasílání návrhů na tematické bloky a tematická čísla (1 normostrana) a s tím související hostující (spolu)editorství. V případě zájmu očekáváme dodání následujících informací:

- tematické zaměření bloku/čísla (včetně jeho zdůvodnění)
- zamýšlený počet příspěvků a předběžný návrh oslovených autorů/autorek
- časový rozvrh přípravy
- způsob výběru přispěvatelů a přispěvatelek
- doložení dosavadní (spolu)editorské zkušenosti

Rukopisy textů i návrhy tematických bloků/čísel zasílejte průběžně na redakční adresu: socstud@fss.muni.cz. Bližší informace vám redakce ráda sdělí na vyžádání.