Výzva - Město jako domov

Výzva k zasílání abstraktů pro monotematické číslo Sociálních studií

MĚSTO JAKO DOMOV

Připravované číslo, které vyjde koncem roku 2014, navazuje na dvě dřívější urbánně zaměřená čísla Město (2/2006) a Československé město (3/2010) a na právě proběhlou 4. konferenci urbánních studií konanou v uplynulých dnech na FSS MU v Brně (http://www.ups.fss.muni.cz/cs/mesto2013/).

Antropoložka Mary Douglas v jednom ze svých nejcitovanějších textů The Idea of Home: Kind of Space (1991) charakterizuje domov jako specifickou časoprostorovou strukturu, vyjednávanou v každodenních vztazích jeho obyvatel. Součástí domova jsou jednoduché denní rutiny jako pravidla zasedacího pořádku a úklidu i vědomě či nevědomě budovaná kontinuita, společná paměť a historie, jež naplňuje domov významy. Takové pojetí domova odpovídá obrazu života rodiny v domě či bytě. Stejně dobře ale může být obrazem života lidí v sousedství, obci, či dokonce regionu. V době cestování za prací, migrace jednotlivců i rodin z ekonomických, politických a dalších důvodů, je přístup, který vnímá rozprostraněnost domova, jeho vyvázání z jednoho místa, adekvátní a důležitý. Na tyto širší prostorové souvislosti domova odkazují např. Alison Blunt a Robyn Dowling ve své shrnující knize Home (2006). Inspirovány tímto přístupem vidíme město jako potenciální kontext domova. Je kulisou mezilidských vztahů i jádrem vzpomínek. Je místem každodenních drobných povinností i významných okamžiků strukturujících život jednotlivce. Je místem, kam se chceme vracet. Na druhé straně může být také protihráčem, místem ne-domova, místem, odkud chci odejít. Domov chápeme jako relativně otevřený koncept – od rodinného zázemí po širokou představu či metaforu prostoru prožívaného jako blízký, osobní, naplněného fenomény zvýznamňujícími osobní život člověka. Současně chápeme domov (a koncept domova) jako proměnlivý, potenciálně konfliktní a kontextuálně či strukturně podmíněný. Z tohoto pojetí vycházejí i oblasti, které mohou záměr tohoto čísla naplnit:

- Vztah k městu a místu
- Geografie domova
- Městské rutiny
- Migranti ve městě
- Transnacionální domovy
- Domov ve veřejném prostoru
- Sociální změna a město
- Rodina ve městě
- Město a nové formy intimity a vztahů
- Bydlení jako sociální problém

Abstrakt v rozsahu 300 – 500 slov zašlete do 31. 12. 2013 na adresu socstud@fss.muni.cz. Představte v něm téma textu, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda) a stručný obsah textu. Vyrozumění o ne/přijetí do recenzního řízení obdrží autoři/autorky do 17. 1. 2014. Hotové texty budeme přijímat do 31. 3. 2014. Konečné rozhodnutí o uveřejnění textu bude záviset na výsledku recenzního řízení a úvaze editorek čísla.

Na spolupráci se těší

Barbora Vacková, Lucie Galčanová a Slavomíra Ferenčuhová