Výzva - Sociální konstruktivismus

Časopis Sociální studia vyzývá k zasílání příspěvků do monotematického čísla, které bude věnováno sociálnímu konstruktivismu u příležitosti 50 let od vydání knihy "Sociální konstrukce reality" autorů P. L. Bergera a T. Luckmanna. Vítány jsou zejména odborné stati o rozsahu 4000-8000 slov, ale rádi bychom, aby se v čísle objevily také drobnější žánry jako eseje, medailony, rozhovory nebo (historické) recenze. S ohledem na nedávné smutné zprávy o úmrtí Thomase Luckmanna by kupříkladu mohlo jít i o retrospektivní zhodnocení jeho díla. Nejzazší termín pro odevzdání textu do recenzního řízení je 20. července 2016.