Výzva - Stárnout aktivně

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám informovat vás o výzvě k podávání abstraktů pro připravované monotematické číslo časopisu Sociální studia s pracovním titulem

STÁRNOUT AKTIVNĚ

Aktivní stárnutí je v současnosti velmi populárním heslem, pod kterým se však, jak trefně uvádí Walker (2002), může skrývat téměř vše. Přestože Světová zdravotnická organizace se v roce 2002 pokusila formulovat aktivní stárnutí jako výrazně inkluzivní koncept zlepšující kvalitu života nejen ve stáří, ale v průběhu celého života, jeho chápání ve veřejném diskurzu i na úrovni vládní politiky je často odlišné. A zatímco veřejnost a média spojují aktivní stáří především s fyzickou aktivitou a aktivním trávením volného času, pro vládní organizace se koncept stal téměř synonymem k prodloužení ekonomické aktivity. Zvyšující se naděje dožití a nárůst let v relativním zdraví však bezesporu přinášejí esenciální proměnu života nejen ve stáří a zasahují do všech sfér tj. do oblasti soukromé i veřejné. Na druhou stranu je třeba chápat důraz na aktivitu jako součást širšího diskurzu disciplinace populace, prvek biomoci, jehož cílem je kultivace populace (Foucault 1978; Katz 2000).

V připravovaném čísle se chceme vrátit k původní široké definici aktivního stárnutí a rozebírat, jakých podob v současnosti stáří a stárnutí nabývá. Uvítáme příspěvky věnující se – v teoretické i empirické rovině – aktivitě ve všech podobách. Témata mohou zahrnovat aktivní životní styl, participaci v politice i občanské sféře, zapojení v rodinných vazbách, ekonomickou aktivitu a podobně. Přivítáme i příspěvky z nepříliš často zkoumaných oblastí aktivity ve stáří (např. aktivní stárnutí ve čtvrtém věku, fyzické a psychické limity aktivity, aktivní stárnutí v pohledu mladších generací) a kritické reflexe konceptu.

V abstraktu o rozsahu 300 - 500 slov uveďte předpokládaný autorský tým (a identifikujte korespondenční autorku/autora), téma příspěvku, výzkumnou otázku/cíl analýzy, stručný obsah, užitou perspektivu (teoretická východiska, metoda, datové zdroje…) a předběžné závěry. Abstrakty redakce přijímá do 15. 1. 2014 na emailové adrese: socstud@fss.muni.cz. Rozhodnutí o přijetí abstraktu a výzvu k dodání kompletního textu rozešleme do 31. 1. 2014. Hotové texty budeme očekávat do 31. 5. 2014. Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí editorů. Číslo vyjde v 1. polovině roku 2015.

Na vaše příspěvky se těší editorský tým

Marcela Petrová Kafková a Martin Kreidl