Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti

Vietnamese Families and Their Czech Nannies: Mutual Dependency in Childcare
RUBRIKA:

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: péče o děti, migrace, oboustranná závislost, genderové biografie
ENGLISH: childcare, migration, mutual dependency, gendered biographies

Anotace

Některé vietnamské rodiny v České republice si najímají české chůvy (tety, babičky) na hlídání svých dětí. Tento model stojí v protikladu k dominantnímu obrazu chův (pomocnic v domácnosti) v západním světě, kde je tato profese vykonávána migrantkami a analyzována pomocí aditivního přístupu zdůrazňujícího vícenásobné znevýhodnění těchto žen z důvodu etnických a třídních nerovností. Článek vychází z kvalitativního výzkumu, který se zaměřil mimo jiné na motivace českých žen pracovat jako chůvy ve vietnamských rodinách a motivace vietnamských rodin najímat české chůvy pro péči o své děti. Během výzkumu bylo realizováno více než třicet rozhovorů se třemi typy aktérek a aktérů, kteří jsou součástí těchto vztahů založených na placené péči – s chůvami, matkami a dětmi. Text přináší závěry intersekcionální analýzy motivací na obou stranách lokálního řetězce péče (motivace pracovat jako chůva ve vietnamské rodině a motivace najímat českou chůvu pro své děti), přičemž tyto motivace kontextualizuje na spojnici různých ekonomických, sociálních a kulturních světů. Sleduje, jak jsou tyto motivace utvářeny na průsečíku sociálních kategorií genderu, etnicity a transnacionality („přes-hraničnosti“). Článek se kriticky vymezuje vůči těm výzkumům, které ekonomizují fenomén placené péče a považují jej za výdobytek privilegované střední třídy na straně poptávky a prostředek k přežití pro chudé ženy na straně nabídky.


Abstract

Some Vietnamese families in the Czech Republic look for Czech nannies. Such care arrangements contrast with the dominant model of domestic/care work in which immigrant women work for women from majority. Drawing upon qualitative research conducted with Vietnamese mothers, Czech nannies and children, the article focuses on the motivations of Vietnamese immigrant families for hiring Czech nannies and motivations of Czech women for working as nannies in Vietnamese families. I argue that the motivations of Vietnamese families must be understood in the context of post-migratory biographies and that they mirror geographical (not social) mobility of families. At the same time, far from being economically driven, the motivations of Czech women to work as nannies in Vietnamese families must be understood as their expressions of gendered biographies of care. I offer the conceptual framework of mutual dependency for understanding the mutual nature of the relationship and diversity of motivations on both sides of care contract.


Plná verze článku