"Zdraví a silní"

"Healthy and Strong"
RUBRIKA: Stati

Klíčová slova/Key words:

ČESKY: nacismus, medicína, eugenika, zdraví, morálka, technologie, genetika
ENGLISH: Nazism, medicine, eugenics, health, morality, technologies, genetics

Anotace

Text poukazuje na oblast vědecké medicínské péče či eugenických opatření v kontextu moderního státního plánování „kvalitní“ populace. Zabývá se také diskurzivními praktikami či symbolickým působením a obrazotvorností metafor těla a zdraví při konstrukci ideální „zdravé“ společnosti. Snaží se analyzovat procesy a praktiky tohoto diskurzu v době, kdy se tělo stává objektem a terčem politiky a moci, kdy je prostřednictvím populační manipulace a transformace učiněno předmětem bio-politiky. Případ předválečného a válečného eugenického ozdravování společnosti v nacistickém Německu jako extrémní příklad poukazuje na to, že k tomu, aby mohly být určité skupiny inkludovány, musí být „vytvořen“ jistými praktikami obraz toho, od koho se mají odlišovat, obraz někoho, kdo je za hranicí inkluze. Text si v této souvislosti klade otázku, jakou roli v konstrukci takovéto mapy inkluze či její odvrácené strany mohou hrát experti, vědci.


Abstract

This article aims to refer to the coherence between rationalized modern techniques of the medicine and the role of eugenics in the construction of the Nazi society. This paper deals with the analysis of the rational, scientific approaches to health and illness, or the degeneration in symbolic construction of social danger and definition of otherness which are produced by specific processes of the legitimacy. The connection between the modern, rationalized concept of the healthy body and the Nazi ideological propaganda is presented as an important example of this problem. Especially the symbiotic relationship between scientific – eugenics frame and the symbols and metaphors of the healthy body are analyzed.


Plná verze článku